Privacybeleid

Inleiding

De overheden eigenen zich steeds grotere rechten toe om uw en mijn gegevens middels ‘sleepnet wetten’ af te tappen, te analyseren en ermee te doen wat hen goeddunkt. Zelfs kunnen deze gegevens actief aan andere mogendheden worden verstrekt. Die luxe is u en mij niet gegund. In tegendeel. Onder het mom van privacy bescherming wordt van het doen en laten van burgers en organisaties steeds verder gaande verantwoording gevraagd. Nog een korte tijd en u zult zelfs ook in het geheel niets meer kunnen kopen of verkopen zonder controle of instemming van de overheid. Allemaal voor uw eigen veiligheid! Vooralsnog begint het met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf 25 mei 2018 is deze AVG in de hele Europese Unie (EU) van kracht. Vanaf die datum geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving. Deze wetgeving staat ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).
Hoewel ik een groot voorstander ben van transparantie over de gegevensverwerking die met de website gepaard gaat, stuit de mate van detail, waarin hierover verantwoording moet kunnen worden afgelegd en rekenschap kan worden gevraagd, mij tegen de borst. Of de overheid niets anders heeft te doen. Maar dan toch:

Privacybeleid voor de website

https://ict.Peppink.nl

Deze website geeft informatie. Ook bied ik diensten aan en streef ernaar om alles op een professionele wijze te laten functioneren. Het volgende gedeelte geeft een verklaring over de gegevens die worden verkregen en hoe hiermee wordt omgegaan.

Het verzamelen van persoonlijke data

Reacties via het Contactformulier, Offerteformulier, Bestelformulier of Betalingpagina

Als bezoeker van de website wordt u de mogelijkheid geboden om vragen of opmerkingen door te geven via het contact formulier. Deze berichten worden niet op de website opgeslagen, maar als Email verzonden. U ontvangt hiervan een bevestiging. De verstrekte gegevens (Uw naam en Email adres) worden gebruikt om op het Email bericht te kunnen reageren. Er wordt instemming met het privacybeleid gevraagd. Zonder die instemming kan het bericht zelfs niet worden verzonden.
Op de betaalpagina wordt herkomst IP adres opgevangen. Uitsluitend om eventuele pogingen tot misbruik te kunnen detecteren en te weren.
Tot slot vermeld ik dat de berichten door Akismet plug-in op SPAM worden gescand om de integriteit van de website te waarborgen. Voor informatie hierover zie: https://akismet.com/.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Google ReCaptcha, die op de achtergrond werkt en voorkomt dat bots het contact formulier kunnen misbruiken voor spam. Zie hier voor de Googles privacybeleid en voorwaarden.

Cookies en Analyse

De website plaatst functionele cookies. Dit zijn algemeen toegestane cookies die nodig zijn om makkelijk, snel en veilig te werken. Wanneer u een reactie doorgeeft op het contact formulier, kunnen betreffende gegevens in een cookie opgeslagen worden. Dit is voor uw gemak, zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen bij een nieuwe reactie.
Ook kunnen analytische cookies worden geplaatst. Hiermee wordt inzicht verkregen in het gebruik en de veiligheid van de website. Het gaat hierbij om cookies die alleen algemene informatie opleveren. Dus geen informatie over de individuele bezoeker.
Op de server van de website wordt gebruik gemaakt van het programma Webalizer, dat gebruik statistieken ten aanzien van de website geeft. De informatie hieruit wordt gebruikt inzicht te krijgen in het gebruik van de website en om zo mogelijk het functioneren en de beveiliging ervan te verbeteren door misbruik te voorkomen. Zie voor meer informatie http://www.webalizer.org/.
Er is sinds 04-11-2018 een verwerkingsovereenkomst met Google voor het gebruik van Google Analytics.  Uw privacy wordt beschermt, doordat uw IP-adres wordt gemaskeerd, waardoor het bezoek aan de website wordt geanonimiseerd. Het delen van gegevens met Google is uitgezet. Ook worden geen gegevens gedeeld voor advertentiedoeleinden.

Ingesloten inhoud van andere websites

Alle inhoud (bijvoorbeeld video’s of audio opnamen) die vanuit andere bronnen ingesloten (embedded) was, is van deze website verwijderd en omgezet in een link naar de betreffende websites. Zij kunnen volgens hun eigen beleid mogelijk data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie monitoren.

Delen van data

De via het contactformulier verstrekte informatie wordt niet voor marketing doeleinden gebruikt. Ook wordt deze niet aan derden verkocht of doorgegeven, tenzij op uw verzoek of met uw nadrukkelijke instemming.

Bewaartermijn van data

Uw reactie via het contactformulier kan, net als mijn overige email verkeer, als privé correspondentie worden beschouwd en wordt als zodanig bewaard. Ik bewaar deze Email zodat ik er in eventuele latere mail wisseling naar kan verwijzen. Ook moet ik uw instemming met deze verklaring desgevraagd tegenover de Autoriteit Persoonsgegevens kunnen bewijzen.
Wanneer een reactie op de website is geplaatst dan blijft deze weergave uiteraard zichtbaar.

Rechten over data

De website werkt niet met inlog accounts. Er is dus ook geen account informatie. Desgewenst kunt u per Email verzoeken om de persoonlijke data die verstrekt is via reacties te verwijderen. Uitgezonderd hiervan worden gegevens die verplicht bewaard moeten worden in verband met administratieve doeleinden of wettelijke verplichtingen.

Verzenden van data

De gegevens worden nergens naartoe gestuurd, tenzij op verzoek van of met nadrukkelijke instemming van betrokkene.

Contactinformatie

Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u mij bereiken via het contact formulier of (wat op hetzelfde neerkomt) met een Email naar Jan-Apenstaartje-ict-Punt-Peppink-Punt-En-El.

Aanvullende informatie

Beveiliging van data

De website maakt gebruik van een beveiligde (SSL) verbinding. Dat houdt in dat vertrouwelijke informatie versleuteld wordt verzonden en gegevens niet onderschept kunnen worden. Hosting systeem en Website worden steeds bijgehouden en geregeld wordt de veiligheid daarvan geëvalueerd. Op grond daarvan worden zo nodig maatregelen genomen om de bescherming van de gegevens bij de tijd te houden en deze zo mogelijk verder te verbeteren.

Datalek procedure

In geval van een datalek, waarbij uw gegevens betrokken zouden kunnen zijn, zal ik u hierover informeren. Een inbreuk in verband met persoonsgegevens moet worden gemeld aan de toezichthouder, tenzij het lek geen risico oplevert met negatieve gevolgen als identiteitsfraude of reputatieschade.

Data van derde partijen

Deze website ontvangt geen data van derde partijen, zoals adverteerders.

Geautomatiseerde besluiten en profilering

Hiervan is geen sprake

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie

Hiervan is geen sprake