IC-t ervaring

In het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit Amsterdam, tegenwoordig onderdeel van het AmsterdamUMC, was ik vanaf 1982 werkzaam als A-verpleegkundige in opleiding en vanaf 1986 als IC verpleegkundige, waarna ook lid van verpleegkundige redactie van het vakblad Intensive Care Review.

Vanaf 1993 vervulde ik een rol op het gebied van automatisering op de Intensive Care afdeling Acute Inwensige Geneeskunde. Aanvankelijk was het functioneel~ en applicatie beheer van het patiënt datamanagement systeem (PDMS) een neventaak naast het werk als IC verpleegkundige en later als leidinggevende op de Intensive Care. Daarnaast verschillende voordrachten o.a. op IC congres Topics in Intensive Care. Na 1996 werd het een fulltime functie als klinisch IT specialist.

Ik heb de basis ervaring opgedaan met de configuratie en beheer van het EMTEK PDMS, waarin toen al de volledige registratie van alle dossier gegevens zoals metingen, waarnemingen, uitslagen, medicatie, vocht en rapportage plaatsvond. Het systeem was gebaseerd op een Solaris 2.6 Unix systeem met 3 servers en werkstations bij alle bedden en werd beheert samen met collega Jan Rutger Kuiper van de dienst medische techniek. Bewakingsmonitoren en beademingsmachines waren gekoppeld. Daarnaast was er een HL7 koppeling voor ADT en laboratorium gegevens. Hierbij is ervaring opgedaan met Unix shell scripts, de inrichting en vormgeving van schermen en rapporten en de afstemming met gebruikers en leveranciers.

Vanaf 2003 werd ervaring opgedaan als projectleider bij de invoering van Metavision PDMS van iMDsoft op de gecombineerde Intensive Care Volwassenen (32 bedden). Inrichting en beheer werd samen met collega Ronald Driessen gedaan. In 2009 werd daar de Medium Care afdeling aan toegevoegd. Daarnaast oprichting en voorzitter van de Nederlandse Gebruikersgroep Metavision met organisatie van gesponsorde gebruikersdagen/symposia. Diverse voordrachten.

Een kleine greep uit een periode van 13 jaar met dit PDMS. Volledig serverbeheer van de test~ en productieomgeving met SQL server, database beheer en verantwoordelijkheid voor accountbeheer, back-up beleid van de databases die tot 2016 groeiden met de data van ruim 23000 IC en MC opnamen. Ook nu werden data koppelingen tot stand gebracht met bedzijdige bewakings~ en beademingsapparatuur en het laboratorium. In de database (heb ik eens berekend) gemiddeld een toename van zo’n 30.000 records per patiënt per etmaal.

Voor het idee een paar grotere klussen:

  • Deelname aan tal van aanschaf trajecten en Europese aanbestedingen t.a.v. PDMS, bewakingsmonitoren, beademingsmachines, dialyseapparatuur en meer, waarvoor diverse buitenslandse dienstreizen: voor PDMS naar Antwerpen, Phoenix, San Fransisco en Boston, voor bewakingsmonitoren naar GE Healthcare in Milwaukee en Datex in Helsinki, voor Metavision naar iMDsoft in Lausanne en Tel Aviv, voor IC pendels naar Dräger in Hamburg.
  • Beheer van circa 150 PC’s van afdeling Intensive Care Volwassenen met opgesteld hardware beheer~ en vervangplan.
  • Een flinke klus was het programmeren van grotendeels geautomatiseerde rapportage in MS Word met 77 modules in Visual Basic for Applications (VBA). Daarin waren veel zaken opgenomen ter ondersteuning van de kwaliteit van zorg. b.v. het voedingsbeleid. Zie artikel en artikel.
  • Het programmeren (VB.net) van een systeem waarbij een selectie van gegevens automatisch vanuit het PDMS naar een Access onderzoek database werden verzonden om semi-automatische trigger gebaseerde monitoring van infecties als kwaliteitsinstrument mogelijk te maken. Zie artikel.
  • Het programmeren (ASP.net) van een systeem dat op TV schermen patiëntoverzichten toonde als wegwijzers bij de ingang van de IC en planborden met detail informatie, scores etc. in artsenkamers, gebaseerd op database queries .
  • Het programmeren (VB.NET) van een SMS gateway service voor het verzenden van SMS per modem. Deze zond automatisch een SMS bericht wanneer een patiënt in aanmerking kwam voor een bepaald onderzoek.
  • Programmeren van complexe scripts in VBA (Excel) en T-SQL in een 29 stappenplan voor het toevoegen, verwijderen of converteren van > 3000 laboratorium parameters met data en koppeling bij de invoering van een nieuw te koppelen laboratorium systeem. (LABZIS2 –> GLIMS).
  • Een bijdrage aan de verbouwing van de Intensive Care Units in resp. 2011, 2012 en 2013 met o.a. het realiseren van datapunten en switches op de apparatuur pendels bij de IC bedden. Daarbij tevens de introductie en het beheer van Lenel Onguard bij de inzet van patiënt bewakingscamera’s. Voorts van de selectie van voor de de IC te gebruiken medische PC’s met hygiënische muizen en toetsenborden tot het maken van een web applicatie in ASP.net voor TV schermen met patiënt informatie.
  • >3400 regels aan code in SQL scripts voor de conversie van een selectie van gegevens uit de database naar een voor onderzoek beschikbaar gestelde, volledig anonieme database. Zie Amsterdam Medical Data Science.

Vanaf 2015 verschoven de werkzaamheden voor 50% naar de afdeling Medische Technologie vanwege de invoering in 2016 van een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) voor het hele ziekenhuis. Er werd deelgenomen aan Europese aanbestedingen voor het EPD, en de implementatie en het technisch~, applicatie~ en functioneel beheer van de gerealiseerde koppelingen op de meer kritische afdelingen. Dit betreft de Spoed Eisende Hulp, Hartbewaking, Eerste Hart Hulp, Hart Catheterisatie Kamers, Operatiekamers, Uitslaapkamers en diverse behandelkamers van Longfunctie onderzoek en Maag Dam Lever onderzoek, MRI en CT scan, de Neonatologie Intensive Care, de Kinder Intensive Care, de Intensive Care Volwassenen en de Medium Care.
De afgelopen 18 jaar werden daarbij, week op week af, bereikbaarheidsdienst gedraaid ter ondersteuning van het geheel.

Het laatste grotere project betreft een coördinerende rol in het realiseren van een grote upgrade van het Philips patiënt bewakingssysteem dat op al de genoemde afdelingen gebruikt wordt. Dit in een teamverband met Philips, ICT, Medische Technologie en het EPD service centrum.

Naast dit alles is er ervaring opgedaan op het gebied van MS DOS, MS Windows, MS Access, MS Excel, programmeren in Visual Basic for Applications (VBA), programmeren in VB.net.

Privé is het in het begin van de jaren 90 begonnen met DOS, Windows 3.1. en het maken van macro’s in WordPerfect. Verder ontwikkelden de vaardigheden al snel met de opzet van een bulletinboard in Fidonet en in het christelijke LifeNet per modem en later ISDN tot nu een optimale inzet van Synology NAS met Linux Ubuntu virtual machine, Raspberry Pi, Domotica (Domoticz, Z-wave, Lua scripting), VPN via FritzBox over glasvezel en de inzet van Linux met Bash scripts.
Peps Preken Programma (PPP), was een VB.net programma dat ontwikkeld is voor de ondersteuning van het opnemen van multitrack audio opnamen en het semi-geautomatiseerd plaatsen van bestanden de gegevens uit database op een website.
Meerdere HTML en WordPress websites werden in de loop der jaren opgezet en onderhouden. Compleet met code aanpassingen van functies en CSS in child thema’s en het beveiligen via .htaccess en firewall. Daarbij is ook een eigen QR-code betaal plug-in in PHP ontworpen voor de opgezette eenvoudige Woocommerce ‘PEPwinkel’. Ten slotte kan het gebruik en beheer van MySQL databases, SSL certificaten, enzovoort genoemd worden.

Tussen de bedrijven door werd gedurende 9 jaar, vooral in de vakanties, studie gemaakt van de kerkleer van de gereformeerde gezindte, hetgeen resulteerde in een boek “De kerkleer tegen het Licht van de Bijbel”. Zie: https://Peppink.nl
De opmaak en omslag werd geheel in eigen beheer ontworpen met Adobe Indesign. Tot slot werd de gehele tekst in code eigenhandig omgezet naar EPUB formaat waarna het boek ook als E-book verkrijgbaar is.

De website die u nu bekijkt draait op mijn NAS onder een peppink.nl subdomein dat bij Strato is geregistreerd met DNS instellingen in eigen beheer. Voor deze website is voor WordPress met een eenvoudig standaard thema gekozen. Op een aantal punten in een child thema aangepast. Ik probeer mij zoveel mogelijk te richten op inhoud en niet veel te verzanden in tijdrovend cosmetisch geneuzel.

Inmiddels is het vervroegd pensioen ingegaan. Tegen vergoeding ben ik beschikbaar voor kortdurende klussen die ik leuk vind.

Pensioendatum Was 487 dagen geleden.
Oftewel 1 jaren, 3 maanden, 30 dagen, 17 uren en 32 minuten.

Zo maar even.

Jan Peppink