Copyright

Op al het materiaal van deze website rust © copyright Jan Peppink en zijn alle rechten voorbehouden (tenzij anders vermeld). Van tijd tot tijd wordt de inhoud aangevuld, verbeterd of om andere redenen gewijzigd. De meest recente versie staat altijd online op de website.

U mag privé (voor uzelf, een familielid, vriend of kennis) van de inhoud van de website gebruikmaken. Daarvoor is het gepubliceerd.

Ook voor commerciële doeleinden (of opgenomen in artikel of boek), mag u van de inhoud gebruik maken met schriftelijke toestemming van de auteur.

Het is niet toegestaan complete artikelen elders te publiceren. Dan volstaat een verwijzing naar deze website.

Uitzondering is het citaatrecht.
Dat betekent dat het geciteerde stuk tekst, mits ongewijzigd, kan worden overgenomen. Het dient beperkt te zijn tot een aantal zinnen, die verband moeten houden met de context waarin het geplaatst wordt. Veelal met de bedoeling deze te onderbouwen of te illustreren. Ik stel het op prijs, wanneer dit wordt gemeld.

In alle gevallen is het een voorwaarde dat citaten inhoudelijk ongewijzigd en met vermelding van titel, auteur en bron (link naar de website pagina) worden opgenomen (of in presentaties genoemd).

In voorbeelden zou sprake kunnen zijn van code die ik de de loop van vele jaren ten dele van anderen heb overgenomen. Dat is door mij niet meer te achterhalen. Voor zover (nog) bekend, zal ik altijd de bron vermelden.